Leirdal Foto


Kodak Sport

Kodak
Sport


  • Vasstett eingongskamera
  • 27 bilete
  • Utan blitz, for bruk over og under vatn (ned til 15m)