VEL LEVERINGSTID  

VEL KOR MANGE  

VEL STORLEIK  

VEL OVERFLATE  

(Storleikar over 15x20 blir kun laga i silkematt)  

LEGG INN BILETI OG TRYKK PÅ SEND-KNAPPEN  SENDINGI TEK MAKS EITT MINUTT FOR KVART BILETE. TEK DET MYKJE LENGER TID ER NOK BILETI SENDE LIKEVEL.

>> GÅ ATTENDE TIL LEIRDAL FOTO.

>> HAR DE FÅTT BESTILLINGEN MIN?