LEIRDAL FOTO • Fjørevegen 3 • 6856 Sogndal • Tlf +47 57672500 • Bankkonto 3720 05 14913 • Org NO 971 144 750 MVA