VEL LEVERINGSTID  
Etter du hev lagt bileti inn på skjemaet: trykk på den raude SEND-knappen heilt nede og vent til du ser grøn OK.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Trykk på SEND-knappen (det er nok å trykka ein gong) og vent (det kann taka litt tid) til du fær melding um at bileti er sende (grøn OK).
LEIRDAL FOTO • Fjørevegen 3 • 6856 Sogndal • Tlf +47 57672500 • Bankkonto 3785 13 74915 • Org NO 971 144 750 MVA