Leirdal Foto
Kodak EXPRESS
                                    Jolekortmapper

   FRAMSIDA   
 NETTBUTIKK 
KAMERA
RÅMER
ALBUM
BILETE
TINGING
PASSBILETE
TAKKEKORT
MAPPER H
MAPPER B
JOL
 BATTERI 
GALLERI
TEIKNESERIARBESTILL BILETE >>

SEND MELDING >>


Me lagar BUTTONS frå dine eigne bilete, med jakkefeste eller magnetJOLEKORT-
mapper
Set bileti dine inn i SNØKULERJulebrev   Julebrev    
JULEBREV    10x13/15 B/H   Kr 3,95   10-pk kr 33,00

Julekort og konvolutt i eitt. Med skrivefelt og plass til fleire bilete.

Kissingsnowmen   ATTENDE
Opp

© www.leirdalfoto.no