Leirdal Foto
Kodak EXPRESS

   FRAMSIDA   
 NETTBUTIKK 
KAMERA
RÅMER
ALBUM
BILETE
 BATTERI 
GALLERI
TEIKNESERIARBESTILL BILETE >>

SEND MELDING >>


Me lagar BUTTONS frå dine eigne bilete, med jakkefeste eller magnetSet bileti dine inn i SNØKULER
Trykk på F11 for å få større skjermbilete


☛   TIL GALLERIET   ☚
☛   SEND MELDING   ☚             ☛   TING KOPIAR AV DINE EIGNE BILETE   ☚
LEIRDAL FOTO • Fjørevegen 3 • 6856 Sogndal • Tlf 57672500 • Bankkonto 37200514913 • Org NO 971 144 750 MVAOpp

© www.leirdalfoto.no