I
VED FJORDEN  

© Leirdal Foto Sogndal

 

Kjørnes, Sogndal kommune Mot Marifjøra, Luster kommune Marifjøra, Luster kommune Luster kommune Gaupne, Luster kommune Gaupne, Luster kommune Gaupne, Luster kommune Gaupne 1986, Luster kommune Skjolden, Luster kommune Solvorn, Luster kommune Fimreite, Sogndal kommune Sogndalsfjøra, Sogndal kommune Frå Molden, Luster kommune Frå Loftesnesbrui, Sogndal kommune

ATTENDE