I
FJELL  

© Leirdal Foto Sogndal

 

Leirdal, Luster kommune Hest, Luster kommune Mot Gaupne, Luster kommune Sogndal kommune Tussen, oppanfor Fortun, Luster kommune Solsetnosi, Luster kommune Oppetter Hest, Luster kommune Vigdal og Alsmo, Luster kommune Tungestølen på Veitastondi, Luster kommune Hest, Luster kommune

ATTENDE