I
GAMLE BYGNINGAR  

© Leirdal Foto Sogndal

 

Kaupanger, Sogndal kommune Engjadalen, Luster kommune Selet i Storhaug, Leirdal, Luster kommune Leirdal, Luster kommune Smie, Leirdal, Luster kommune Leirdal, Luster kommune Andersgarden, Leirdal, Luster kommune

ATTENDE